CBIS 300273
CBIS 300273

Väl synlig över trakten ligger Själevads kyrka. Från den åttkantiga kyrkan har man fin utsikt över Själevadsfjärden och Moälvens dalgång. Kyrkan är en populär vigselkyrka och har ett rikt musikutbud.

Kyrkan invigdes 1880 och ersatte då Själevads gamla kyrka som låg strax öster om den nuvarande. Bygget leddes av byggmästare P O Hillgren och utfördes genom så kallad gångled där varje hushåll, efter förmåga, i tur och ordning svarade för dagsverken vid bygget.
Stilen är delvis nyklassicistisk med kolonnprydda gavlar liknande ett grekiskt tempel och med ett ljust och luftigt kyrkorum. Den åttkantiga formen var nödvändig för att kunna bygga kyrkan på den plats där man ville. Platsen har också gjort det nödvändigt att placera altaret i väster och ingången i öster, vilket inte hör till traditionen. Kyrkan har genomgått omfattande renoveringar i omgångar. Den gamla altaruppsatsen är ett verk från 1700-talet av skulptören Johan Edler dä. Den fanns ursprungligen i den gamla kyrkan.
Under den stora altartavlan finns målningen Nattvardens instiftande. Gjord av Erik Hofverberg och inköpt till den gamla kyrkan 1773.