Psalmtoppen i Skag kapell
Skags kapell interiör
Skags kapell
Konsert i Skag kapell

Skags kapell

Redan 1613 kom Gävlefiskarna till Skagshamn och kapellet med vapenhus byggdes någon gång i mitten på 1600-talet.

}More informationMer information

Vägbeskrivning : Sväng av E4 12 km N om Örnsköldsvik och följ skyltningen mot Skagshamn och Skeppsmalen.

Beskrivning

På lantmätare Stenklyfts karta från 1678 finns avbildat en kapellsymbol och på en av vapenhusets stockar syns ristat årtalet 1683.
Det är rest i kraftigt timmer, liksom alla fiskarkapell, och brädfodrat på utsidan.
I kapellet finns ett votivskepp, löftesskepp. Det betydde infrielsen av sjömannens löfte i svår sjönöd om Guds räddning undan drunkningsdöden: "Men de ropade till Herren i sin nöd och Han förde dem ut ur deras trångmål. Han förbytte stormen i lugn, så att böljorna omkring dem tystnade. Och de blevo glada, att det vart stilla, och Han förde dem till den hamn, dit de ville. De må tacka Herren för Hans nåd och för Hans under med människors barn".
Det ursprungliga votivskeppet, skänkt 1963 av en skeppshandlare Sven Eliasson i Örnsköldsvik är nu placerat i Theastugan. I dess ställe i kapellet hänger haxen Dockan som Gävlefiskarfamiljerna Axling och Själander seglade med till Skagshamn. Det invigdes 1997.
Kapellaget kunde 1996 inviga en efterlängtad samlingslokal med stor altan, pentry och toalett, kallad Theastugan strax ovanför kapellet. Den rymmer cirka 20-talet besökare och uppfördes på frivillig grund med bidrag från Grundsunda församling.