CBIS 273026
CBIS 273026
CBIS 256999
CBIS 273020
CBIS 273029
CBIS 273033
CBIS 273036

Smitingen-Härnöklubb

Smitingen-Härnöklubb är ett naturreservat med fem stora tunnelgrottor, raukar, flyttblock, klapperstensfält och en sandstrand med klippor. I reservatet ingår havsbadet, Klubbsjön, Härnöklubb och bergen sydväst om Smitingen.
Ett flertal ordningställda grillplatser finns inom reservatet varav en vid Klubbsjön som är anpassad för rörelsehindrade.

De geologiska formationerna i området är intressanta. Jättegrytor är vanliga och längs den iordningställda "geologistigen" kan du se och läsa om vackert framslipade raukar, stenpelare som formats i det fasta berget. Stora flyttblock och ett klapperfält kompletterar provkartan på de olika geologiska bildningarna. Härnöklubb är en god observationsplats för den som vill studera flyttande sjöfåglar, främst på hösten.

Egenskaper

  • Funktionsnedsättning

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Måndag-fredag

10:00-16:00