Stockholmsgata

Stockholmsgata

En vandring genom Stockholmsgata är en hissnande vildmarksupplevelse. Här möter man bland annat upp till 40 meter lodräta bergväggar.

}More informationMer information

  • Toalett

  • Gratis parkering

Vägbeskrivning : Stockholmsgatan ligger ca 11mil och nås lämpligast genom att ta av från väg 348 vid Solberg. Det är också skyltat från vägkorset norr om Lägsta. Vid avtagsvägen till Stockholmsgatan och det närliggande reservatet Rismyrberget finns också en vägvisare. Vid vägslutet vid vändplanen är det skyltat till reservatet. Vid denna rastplats finns vindskydd, grillplatser och torrtoalett. Från Västerbottenssidan är det skyltat från Åselevägen (väg 557) vid Häggsjömon in mot Lakasjö. Efter cirka 5 kilometer delar vägen sig. Du väljer att ta vägen mot Lakasjö och sedan gå 3 kilometer längs den uppmärkta vandringsleden. Väljer du den andra vägen, tag till vänster mot Hedlunda över Storberget - då kan du åka bil ända fram till reservatsgränsen.

Beskrivning

Det sägs att namnet Stockholmsgata syftar på de trånga gatorna i Gamla stan. Men ingen stadsgata kan ge samma mäktiga upplevelse som en vandring genom den djupa och långa kanjonen i Höga Kusten.

Bildningen av denna urbergskanjon skedde vid den senaste nedisningens slutskede för cirka 9 000 år sedan när en isälv störtade i ett mäktigt vattenfall ner i dalgången och flera uppdämda issjöar tömdes på vatten. Kanjonen är 1,5 kilometer lång och avslutas vid den trolska Uvtjärnen. Det gå ratt finna en fyra meter djup jättegryta vid kanjonens norra ände. Vid Uvtjärn finns en mindre övernattningsstuga med två bäddar. Dricksvatten finns att hämta i bäcken ett par 100 meter söder om vändplanen.