Älvguiden

Älvguiden

Den delar Sverige nästan rakt av från fjällen i väster till Bottenhavet i öster. I princip halva landet ligger norr om och den andra söder om detta rika vattenflöde. Med en längd på hela 463 kilometer och med ett flöde på i genomsnitt närmare 500 kubikmeter vatten, som varje sekund rinner ut i Bottenhavet, är denna älv Sveriges tredje största. Vi pratar naturligtvis om Ångermanälven.

natur & upptäckter

Det stora vattenflödet gör att älven bidrar till att späda ut salthalten i Bottenhavet, denna del av Östersjön som är världens näst största brackvattenhav efter Svarta Havet. Älven rinner genom tre län, Västerbotten och Jämtland med utflödet i västernorrländska Ångermanland, från vilket älven även fått sitt namn. Namnet Ångermanland härstammar från fornsvenskans ”Angermannaland”, som kan översättas till “Vikmännens rike”. Runt älven skiftar landskapet mellan vildmark med djupa skogar och genuin kulturbygd. Byarna längs älven har en historia som går tillbaka till stenåldern med rika lämningar från den tiden, de tydligaste finns vid Nämforsen i Näsåker, där Skandinaviens mest omfattande hällristningsområde ligger. Ungefär 2300 figurer med motiv av fiskar, båtar, älgar och människor är ristade i klipphällarna strax nedanför kraftverksdammen.

Historiskt sett är det flottningen som haft en enorm betydelse för människorna längs med älven. Men någon flottning av timmer i större skala längs Ångermanälven förekom inte förrän vid mitten av 1700-talet, då finbladiga sågar dök upp i Kramfors och på några andra platser utefter älven. Under 1800-talet däremot började sågverksindustrin att etablerade sig och skogarna längs älven att avverkas och därmed fick bygderna runt Ångermanälven ett rejält uppsving. Det industriella genombrottet gjorde att handeln med trävaror ökade stort. Ångmaskinen var en ny drivkraft och denna gjorde så att man kunde lägga ångsågar längs den norrländska kusten. Flottleder ställdes nu i ordning i snabb takt för att kunna möta en allt större efterfrågan på trävaror, framför allt från den dominerande massaindustrin. Att flotta innebär att föra fram löst flytande eller buntat timmer i vatten. I flottningsarbetet ingår även att sortera det flottade virket. Vid Sandslåns skiljeställe sattes 1957 svenskt rekord med 22 787 152 registrerade stockar, vilket innebär att Ångermanälven har varit den största timmervägen i Sverige. Ångermanälvens Flottningsförening var en av de sista i Sverige, 1982 lades lösflottningen ned helt.

Idag har älven en helt annan betydelse för dem som bor och vistas runt den. Allt ifrån att älvens kalla vatten används till att kyla processen att tillverka whisky vid Box i Marieberg till det fantastiska fisket. Längs med älven finns en rad härliga och natursköna fiskevatten i vilka en stor rad olika fisktyper kan fångas. Är man intresserad av laxfiske i Ångermanälven är det till området nedanför Sollefteå kraftverk man ska bege sig. Under senare år har laxen i just den här älven ökat betydligt. Utöver lax finns i området goda möjligheter att även fiska havsöring, öring, harr, sik, regnbåge, röding, abborre och gädda.

Detta kan du uppleva längs älven. Från norr till söder.