Storön
Storön i Världsarvet Höga Kustens Skärgård

Storön

Ett av Världsarvet Höga Kustens mest intressanta geologiska fenomen är utan tvekan den branta och mäktiga Storön, men även en av de minst besökta på grund av att ön är svåråtkomlig. Endast med egen båt kan du färdas till Storön eller kajak när havet är stilla. Stigar leder dig runt på ön och det

Ett av Världsarvet Höga Kustens mest intressanta geologiska fenomen är utan tvekan den branta och mäktiga Storön, men även en av de minst besökta på grund av att ön är svåråtkomlig. Endast med egen båt kan du färdas till Storön eller kajak när havet är stilla. Stigar leder dig runt på ön och det finns en stuga att övernatta i.

}More informationMer information

  • Äventyrssökaren

Föreslagen besökslängd Hela dagen

Vägbeskrivning : Storön ligger utanför Norakusten, norr om Hemsön. Det går endast att ta sig till ön med egen båt.

Beskrivning

Landhöjningen har haft stor betydelse för öns historia. Under medeltiden hade fiskarna här en skyddad vik med en smal passage ut till havet. Redan under 1700-talets början hade dock passagen blivit märkbart grundare på grund av landhöjningen. Varje år efter islossningen samlades fiskarna för att rensa ut sten ur passagen. På 1800-talet fick man ge upp kampen och fiskelägret övergavs. Storön har även använts av försvaret för att skydda Hemsön och inloppet till Ångermanälven. År 1970 blev Storön naturreservat.

Vid Storöns sydspets finner du en dramatisk berggrund med cirka 40 meter höga, stupande klippor. Norr om Gammhamnen finns en stuga med våningssäng och kamin samt två vindskydd. Utanför stugan finns även ved och dass.

Till ön kommer du endast med båt under lugnare väderförhållanden, eftersom det saknas en skyddad hamn. Bästa platsen för landstigning är Nyhamnen, som dock inte rekommenderas som natthamn. Ankringsbotten består närmast land av sprucket berg och längre ut av lera. Risken är stor att ankaret fastnar för gott i det spruckna berget. Fäst därför en extra lina att dra loss med i ankarets krona.

Foto 1: Erik Engelro