G:\KL\Stöd och service\Administrativ enhet\Kom in –  Kundtjänst\Turism\Bilder\Se & Göra\Natur\Naturreservat\Klippor Storön-Kramfors Turism.jpg
G:\KL\Stöd och service\Administrativ enhet\Kom in –  Kundtjänst\Turism\Bilder\Se & Göra\Natur\Naturreservat\Klippor Storön-Kramfors Turism.jpg
Längst söderut i Höga Kustens världsarv, utanför Norakusten norr om Hemsön, finns en av Höga Kustens mest intressanta geologiska platser med natursköna omgivningar och branta bergsformationer i form av 40 m höga diabasklippor på lagrad sandsten.
Diabasen har lagt sig som ett skyddande lager för den annars lätteroderade sandstenen och klippornas säregna former sätter fart på fantasin.

Till Naturreservatet Storön (ca 300 ha) kommer du endast med båt och skyddad hamn saknas. Bästa platsen för landstigning är Nyhamnen, som dock inte rekommenderas som natthamn. Ankringsbotten består närmast land av sprucket berg, längre ut av lera. Risken är stor att ankaret fastnar för gott i det spruckna berget. Fäst därför en extra lina att dra loss med i ankarets krona.

På öns sydöstra sida, vid Hålmalen, finns förtöjningsringar samt lägerplats med vindskydd, eldplats och övernattningsstuga. Strövstigar tar dig till vackra utsiktsplatser. Vid norra änden av det som numera är en insjö syns grunderna efter det flera hundra år gamla fiskeläget Gammhamn, som övergavs under 1870-talet på grund av landhöjningen. Här fanns som mest tjugotalet fiskebodar. Ute på skären hade man fiskat
strömming och lax sedan medeltiden. På sydvästra sidan av ön byggdes Nyhamnen upp med kokhus och tiotalet sjöbodar. I dag finns endast ett fåtal byggnader kvar. Fiskeläget härjades av brand i början av
1900-talet.

Egenskaper

  • Grill/grillplats

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Alla dagar

09:00-17:00