Tomas Skimutis - Träsnidare
Tomas Skimutis - Träsnidare
Tomas Skimutis - Träsnidare

Tomas Skimutis - Träsnidare

Att ha barnasinnet kvar och finna förtjusning i att få liv i död materia. Vad kan bli av detta? Mina mekaniska skulpturer vänder sig till vuxna barn som aldrig lekte färdigt utan fortsätter glädja sig åt rörelse och noggrant frammejslade idéer.

}More informationMer information

Beskrivning

Min verksamhet består av två delar:
Dels uppdrag från kunder med tydliga krav, dels ett fantasibetonat skapande där kraven lagts åt sidan och tankarna och kreativiteten får fria uttryck utan hänsyn till eventuella köpare av den färdiga produkten. I många delar finns en viss användbarhet t ex bord, stolar, förvaringsutrymmen i oväntade möten och uttryck. Färgen spelar stor roll
och många timmar läggs på utprovning av kontrast och harmoniska färgtoner. Trä blir det bästa materialet att jobba med – lätt att få tag i och
hållbart. Även mekanik och detaljer i järn kan tillsammans ge mig det uttryck jag önskar.