CBIS 261792
CBIS 261792

Mitt i fiskeläget ligger ett litet kapell, byggt på 1600-talet av fiskare från Gävle.

Ulvö gamla kapell byggdes 1622 och anses vara Ångermanlands äldsta säkert daterade träbyggnad. Det lilla vapenhuset och klockstapeln är av senare datum. Invändigt har kapellet välbevarade målningar på väggar och tak, signerade Roland Johansson Öberg 1719. Ulvö gamla kapell går att boka för olika ceremonier som vigslar, dop och begravningar, såväl kyrkliga som borgerliga.