Klapperfält i reservatet
Klapperfält i reservatet
Vårdkasmalens naturreservat
vårdkasen4 JG.JPG
Rastplats i reservatet

Vårdkasmalens naturreservat

Vårdkasmalen är ett vackert, jämnt sluttande och terrasserat klapperfält. Stenfältet ligger i en svacka mellan Vårdkasbergets topp och Bräntberget och är det näst högst belägna klapperfältet (ca. 150 m ö h) på Härnön.
Reservatet bildades 1979 och ändamålet är att skydda klapperfältet och ge allmänheten kännedom om den geologiska bildningen. Vårdkasmalens klapperfält ligger i anslutning till ett friluftsområde med alpin anläggning, motionsslingor och matservering. På Vårdkasbergets topp finns ett utsiktstorn (176 meter ö havet).

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Måndag - fredag

09:00-15:00