Klapperfält i reservatet
Vårdkasmalens naturreservat
vårdkasen4 JG.JPG
Rastplats i reservatet

Vårdkasmalens naturreservat

Vårdkasmalen är ett vackert, jämnt sluttande och terrasserat klapperfält. Stenfältet ligger i en svacka mellan Vårdkasbergets topp och Bräntberget och är det näst högst belägna klapperfältet (ca. 150 m ö h) på Härnön.

}More informationMer information

Vägbeskrivning : Vårdkasmalen ligger nära toppstugan på Vårdkasen i Härnösand. Till Vårdkasen tar du dig genom att på Härnön köra söderut mot Solumshamn. Från denna väg går en skyltad väg upp till toppen av Vårdkasen.

Beskrivning

Reservatet bildades 1979 och ändamålet är att skydda klapperfältet och ge allmänheten kännedom om den geologiska bildningen. Vårdkasmalens klapperfält ligger i anslutning till ett friluftsområde med alpin anläggning, motionsslingor och matservering. På Vårdkasbergets topp finns ett utsiktstorn (176 meter ö havet).