Länets vackraste trädgård ligger i Hyndtjärn, Salsåker, Nordingrå. I besöksträdgården samverkar byggnadernas arkitektur med landskapsarkitekturen.
Länets vackraste trädgårdar ligger i Hyndtjärn, Salsåker, Nordingrå. I besöksträdgården samverkar byggnadernas arkitektur med landskapsarkitekturen.

Villa Fraxinus

Villa Fraxinus är en visningsträdgård där arkitekturen formar landskapet som i sin tur format arkitekturen. Här finns också restaurang och café.

}More informationMer information

  • Livsnjutaren
  • Regniga dagar
  • Funktionsnedsatta
  • Par
  • Miljömedvetna

  • Matservering
  • Toalett

Föreslagen besökslängd Upp till 3 timmar

Öppettider : Se hemsidan för öppettider.

Prisinformation: Entréavgift till visningsträdgården. Se hemsidan för prisinformation.

  • Lunch
  • Café

  • Gratis parkering

Vägbeskrivning : Ta av E4 i Ullånger 50 kilometer söder om Örnsköldsvik. Följ skyltar mot Nordingrå kyrka. Efter fem kilometer sväng vänster mot Salsåker. Följ vägen cirka två kilometer, förbi Salsåkers by tills du kommer till Hyndtjärn. I Hyndtjärn är det skyltat till Villa Fraxinus.

Beskrivning

I början av 70-talet fann Sture Forsberg & Ingelöv Jonsson denna underbara plats där de kunde skapa en fantastisk trädgård. Platsen de köpte var då byns grovsoptipp med bilvrak, innanfönster och konservburkar. Om man bortsåg från soporna fanns här en enastående bergig naturmark. Målsättningen för anläggningen blev att inte förstöra denna mark utan låta hus och trädgård komplettera naturen och att aldrig dra några skarpa gränser dem emellan.

Sture, som utbildad landskaps- och husarkitekt på ”Den kungliga danska akademien för den sköna konsten" i Köpenhamn, ritade hus och trädgård. Planen över hela området var klar innan bygglov söktes.

Villan har en låg profil med mörkbrun färg för att smälta samman med granskogen runt omkring. Markbeläggningen runt hela villan är av granit som ger känslan att de befintliga bergen i dagen går vidare in i trädgården och in i villan. Inne i villans vinterträdgård är golvbeläggningen av skiffer. Vinterträdgården förbinder i sin tur trädgårdens södra del med den norra.

Symboliskt vatten från Ullångersfjärden har tagits med genom konstruktionen av flertalet dammar som sträcker sig från norra sidan av villan, genom denna, vidare till den södra sidan. Likaså får vegetationen ”vandra med” genom villan i en vinterträdgård. Allt för att känslan av att vandra från ett trädgårdsrum till ett annat inte ska brytas.

En trädgård lever inte bara om sommaren. Därför skapade Ingelöv och Sture också en miljö som ska vara fantastisk även om vintern.

För dem var inte växtvalet svårt. De ville ha lugna mättade färger som skapar ro och harmoni. Växter som inte stör samhörigheten med naturen runt omkring. Dessutom ska de vara lättodlade med lång blomningstid.

Buskar, perenner och ettåriga växter är egentligen bara pyntet i trädgården som går att flytta runt och byta ut efter behag. Det som i en trädgård är viktigast är hur man formger den. Formen är beständig, allt annat är utbytbart. Med rullstol och hjälp är drygt halva trädgården åtkomlig. Restaurang och toalett är handikappanpassad.

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Måndag-fredag

10:00-16:00