CBIS 6260678
CBIS 6260678
CBIS 303983

Balesuddens naturreservat

Den skarpt markerade Balesudden är ett magnifikt sjömärke vid inloppet till Bäckfjärden. Förr i tiden fungerade berget som ett vårdkasberg där eldar kunde tändas för att varna folk i bygderna för krig och faror som väntade. Den 13 mil långa Höga Kustenleden passerar genom naturreservatet.
Innanför klippan finns djupa skogar, en trolsk liten tjärn med kristallklart vatten, höga utsiktsberg och skyddade vikar med bra angörningspunkter för båtar. Balesuddens naturreservat erbjuder många spännande upptäckter för den som vill komma "Höga Kusten" närmare in på livet.
Reservatet bildades 1985 och är på 923 hektar.
Ändamålet är att bevara ett kustanknutet skogs- och hällmarkslandskap i orört skick där växtlighet och djurliv får utvecklas fritt och där Balestjärnen, Täckstjärnen och vattendragen skall bevaras i sina naturliga tillstånd. Kom ihåg!
att du är välkommen till fots men att du ej får framföra motordrivet fordon.
att vara varsam om mark och vegetation och inte fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
att hålla hunden kopplad och ej medvetet störa djurlivet.
att ej elda annat än på anvisade platser efter Höga Kustenleden.

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Alla dagar

09:00-17:00