Barsta Chapel
Barsta Chapel
Barsta Chapel
Barsta Chapel

Barsta Kapell

Besök ett av ostkustens mest pittoreska kapell från 1650-talet och det enda som bevarats i sitt ursprungliga skick.

}More informationMer information

Beskrivning

Kapellet började byggas på 1650-talet och var färdigbyggt år 1665. Det sägs ofta att kapellen byggdes av Gävlefiskare, men det är en sanning med modifikation. Barsta kapell byggdes i huvudsak av bönderna i intilliggande byar med visst motvilligt stöd av kustfiskarna.

Kapellet har vackra målningar. I taket finns målningar av Roland Johansson-Öberg född i Sörbyn på norra Ulvön. De målades 1699 och föreställer staden Tiberis, Det stora fiskafänget, Jakob brottas med ängeln och Sichem och Dinna.

Varje säsong är det ett antal barndop och bröllop i kapellet samt en gudstjänsthögtid som ersätter Nordingrå kyrkas högmässa.

Kapellet sköts av ett kapellag som består av dem som har en fastighet i Barsta. Det finns en styrelse som utses av årsmötet. Varje vår städas kapellet gemensamt. Familjerna i Barsta turas om att veckovis se till att det finns fräscha blommor på altaret.