Bönhamn Chapel
Bönhamn Chapel

Bönhamns kapell

Fisket längs södra norrlandskusten var från 1500-talet och framåt en viktig inkomst inte bara för de bofasta invånarna utan även för de så kallade Gävlefiskarna. Fiskare kom till Höga Kusten tidigt på våren med sina familjer och byggde enklare boställen och kapell. Flera av kapellen finns bevarade

Fisket längs södra norrlandskusten var från 1500-talet och framåt en viktig inkomst inte bara för de bofasta invånarna utan även för de så kallade Gävlefiskarna. Fiskare kom till Höga Kusten tidigt på våren med sina familjer och byggde enklare boställen och kapell. Flera av kapellen finns bevarade från denna tid längs kustremsan och ett av dem står idag i Bönhamn.

}More informationMer information

  • Gratis/ingen avgift

  • Gratis parkering
  • Betalparkering

Beskrivning

Gustav Vasa arrenderade på 1500-talet ut Kronans fiskevatten efter norrlandskusten till fiskare i Gävletrakten. Till Höga Kusten kom dessa fiskare tidigt på våren med sina familjer. De byggde enkla boställen som användes under sommaren, ett låg på Höglosmen norr om Högbonden. Här byggde det också ett kapell. Kapellet flyttades i början av 1800-talet från Höglosmen till fastlandet och återuppfördes i Bönhamn.

Kapellet var en viktig samlingspunkt under sommaren för bön och åkallan. Vintertid användes kapellet som förvaringsplats för fiskeredskapen.

Än idag används Bönhamns kapell som en samlingsplats under sommarmånaderna för gudstjänster och olika familjehögtider. Bönhamns kapell står också öppet för övriga aktiviteter som är förenliga med svenska kyrkans lära. Musik- och kulturevenemang anordnas varje år och är ett uppskattat inslag i bygdens sommarprogram.