Dalsberget
Dalsberget
Dalsberget
Dalsberget
Dalsberget

Dalsberget

Dalsberget är Nordingrås högsta berg med sina 333 m ö h. Det är också områdets enda kalottberg. Det innebär att det uppe på den vidsträckta toppen finns en egen värld med myrar, tjärnar och skog.

Kontaktinformation

Längd: Längd: 3,3 km
Tidsåtgång: Tidsåtgång: 1-2 timmar
Svårighetsgrad: Svårighetsgrad: Medel
Startplats Startplats : Mäland

}More informationMer information

  • Äventyrssökaren
  • Familj med barn
  • Par
  • Miljömedvetna

  • A till B

Föreslagen besökslängd Upp till 3 timmar

  • Gratis parkering

Vägbeskrivning : Stigen börjar i byn Mäland där en liten parkeringsyta finns. Det går också att parkera i Vännersta vid Nordingrå Konstby och börja vandringen där.

Beskrivning

Leden är 3,3 km lång och börjar i byn Mäland vid bergets fot. Här finns en liten parkeringsyta.
Den har 5 utsiktsplatser, och både leden och utsikterna är märkt med blå skyltar. Stigningen är bitvis brant, men ingen klättring krävs. Längs stigen finns bänkar och gott om fina hällar där du kan vila. Det finns också eldplatser och längst upp en liten stuga som är öppen för allmänheten. Du som använder stugan tar själv ansvar för att städa efter dig och lämna stugan i ett fint skick.

Skyltarna som markerar stigen har samma blåa färg som Världsarvsleden, men det är en fristående led. Den blå färgen hjälper dig att hitta hela vägen upp och markerar både stigen och de fem utsiktsplatserna.

Mer information hittar du på Dalsbergets hemsida, se länk ovan.

Dalsberget är Nordingrås enda kalottberg. Kalotten var en ö i det hav som bildades efter senaste istiden och har kvar sitt lager av morän där det växer skog. Resten av Nordingrå låg under vatten. Träd som långsamt formats av de speciella förhållandena på den höga höjden, små fina hällar och gott om svamp och bär.

Dalsberget räknas som botaniskt rikt. Man har bland annat konstaterat fjällstenbräken i branten och skogsviol vid den lilla rännilen från tjärnen mellan bergets båda toppar. Kopparkis har hittats i Dalsberget. En gruvanläggning inmutades den 29 januari 1909 och benämndes ”Dalsgruvan nr 1”. Någon gruvdrift kom aldrig i gång, eftersom fyndigheten var för svag.

Fotograf: Mikael Arvidsson