CBIS 1291817
CBIS 1291817
CBIS 892299
CBIS 1291816

Ångermanlands högsta och största järnåldersgrav, även kallad Gudmundshögen

Graven är 30 meter i diameter och 4,5 meter hög. Gamla sägner säger att stormannen Gudmund ligger begravd här. Denne hövding kan ha gett namn åt socknen Gudmundrå. det finns även flera, mindre gravhögar i området. Gudmundshögen är aldrig utgrävd och arkeologiskt undersökt.

Egenskaper

  • Kostnadsfritt