Gravhögarna i Holm

Gravhögarna i Holm och Björkå

Rika fornlämningar från järnåldern antyder att området har brukats under en lång tid. Här kan du vandra i vacker miljö och inspireras av vårt kulturarv.

Kontaktinformation

}More informationMer information

Föreslagen besökslängd Upp till 3 timmar Upp till 1 timme

Beskrivning

Kring Holm finns ett öppet odlingslandskap med en stormannagård som har anor från 1500-talet och med en huvudbyggnad från 1700-talet. Björkåfältet är Ångermanlands största höggravfält och Holm är landskapets mest monumentala höggravfält. I området finns en stig som förbinder gravfälten med varandra. I Holm ligger även Norrlands enda säterigård med möjligheter att vandra runt i den vackra omgivningen längs älven eller följa stigar upp till Holmsberget.

Gravfältet i Holm består i dag av 15 synliga gravar. I den märkligaste graven hade en kvinna begravts i en timrad kammare. Med sig hade hon en häst samt rika gåvor bla. glaspärlor och arabiska silvermynt. Detta är mycket sällsynt i Sverige och uppfördes endast över de allra förnämsta i samhället, som oftast var män.

Björkå gravfält är Ångermanlands största gravfält med 50 bevarade högar. Dateringen är som Holmgravfältet - folkvandringstid till vikingatid. En av de mest intressanta gravarna innehåller en skelettgrav utan gåvor. Den döde, en man i 30 års ålder, ligger konstigt nog på mage och saknar höger hand och fot. Vem var han? Blev han straffad för något?