Hälsans stig med parkbänk 26 maj 2012
Hälsans Stig
Hälsans stig med ån 26 maj 2012
Hälsans stig med ån 26 maj 2012
Hälsans stig med ån 26 maj 2012
Hälsans stig med ån bredvid 26 maj 2012

Hälsans stig Kramfors

En naturskön slinga längs Kramforsån i omväxlande miljö med varje kilometer utmarkerad. Haka på var du vill och räkna själv ihop hur många kilometer du promenerat.

Längd: Längd: 4 km
Tidsåtgång: Tidsåtgång: 1-2 timmar
Svårighetsgrad: Svårighetsgrad: Lätt
Startplats Startplats : Kramfors centrum

}More informationMer information

  • Rundtur

  • Gratis parkering
  • Nås med kollektivtrafik

Vägbeskrivning : Hälsans stig kan börjas från flera ställen. Besök Kramfors kommuns hemsida för karta. Men en lämplig startplats är torget i Kramfors.

Beskrivning

Hälsans Stig går efter Kramforsån och genom Kramfors centrum och är 4 kilometer lång. Varje kilometer utefter Hälsans Stig är utmärkt med kilometerskyltar, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts. Stigen snöröjs under vinterhalvåret. Via Hälsans Stig kan du nå Flogsta/Latbergsområdet med möjligheter till aktiviteter året runt, t ex Flogstabadet, Latbergshallen, Latbergsbacken och elljusspår.

Hälsans Stig är en populär slinga och används av såväl söndagsflanörer, frisksportare, dagisgrupper och pensionärer.

I anslutning till hälsans stig finns ett utegym. Där är det perfekt att stanna till för några enkla övningar som förbättrar din fysiska styrka. Hälsans Stig i Kramfors är ett samarbete mellan Hjärt- och Lungsjukas förening Kramfors, Kramfors kommun och EU-projektet Nästa Kramfors.

Karta

Här kan du ladda ner en karta över Hälsans Stig: https://www.kramfors.se/download/18.474ea4c8157c22e2140d9bd2/1478188847416/H%C3%A4lsans%20stig.pdf

Du kan också hämta en karta i Kom in kundtjänst, Torggatan 2 Kramfors.