Hämragården

Hämragården

Hämragården ägs av Torsåkers hembygdsförening bildades 1934.

}More informationMer information

Öppettider : Ring för att boka visning.

Beskrivning

Föreningen fick köpa Hämragården av Torsåkers församling i 1963. Det är en gammal bondgård och huvudbyggnaden är troligen från 1700-talet.

Bottenvåningen, som består av fyra rum och kök, används för fester av olika slag. Hela övervåningen är iordningställd med gamla föremål. På gården står en gammal stigport från bondgårdsmuren runt Torsåkers kyrka. Den mur som revs 1886 och som var ett senmedeltida verk. Gårdstunet är också plats för en kiosk som stått vid Nylands station och senare i Viksbäcken.

Handikappramp finns.

Inga fasta öppentider men visar gärna enskilda och sällskap efter överenskommelse till en kostnad av 50 SEK per tillfälle (för resor). Enklare förtäring kan ordnas efter beställning.