Högkälstoppen

Högkälstoppen

Högkälstoppens naturreservat ligger högt uppe på toppen av ett berg med mildsvidd utsikt. Höjdnivåerna i området sträcker sig mellan 215 till 310 meter över havet.

}More informationMer information

Vägbeskrivning : För att ta dig till Högkälstoppens naturreservat kör du E4:an till Ullånger. Mittemot kyrkan svänger du av mot Kallsta. Efter två kilometer går en skogsbilväg in mot reservatet på höger hand. Härifrån har du en fem kilometers vandring upp till reservatet eftersom skogsbilvägen är bommad.

Beskrivning

Den största delen av reservatet består av urskog. Här finns många granar beväxta med hänglavar. Garnlav dominerar men även sällsynta arter som långskägg och violettgrå tagellav. Bland granarna finns äldre tallöverståndare och även lövträd som asp och björk. Den östra bergsbranten består av blockiga hällmarker med äldre knotiga tallar. En mindre myr finns i den sydvästra delen.