Högkälstoppen

Högkälstoppens naturreservat ligger högt uppe på toppen av ett berg. Reservatet bildades 2006 och är drygt 20 hektar stort.

}More informationMer information

Vägbeskrivning : För att ta dig till Högkälstoppens naturreservat kör du E4:an till Ullånger. Mittemot kyrkan svänger du av mot Kallsta. Efter två kilometer går en skogsbilväg in mot reservatet på höger hand. Härifrån har du en fem kilometers vandring upp till reservatet eftersom skogsbilvägen är bommad.

Beskrivning

Från toppen har man en mildsvid utsikt. Höjdnivåerna i området sträcker sig mellan 215-310 meter över havet. Reservatet domineras av en grandominerad urskogsartad skog. Många granar är beväxta med hänglavar. Garnlav dominerar men även sällsynta arter som långskägg och violettgrå tagellav finns. Bland granarna finns äldre tallöverståndare och även lövträd som asp och björk. Den östra bergsbranten består av blockiga hällmarker med äldre knotiga tallar. En mindre myr finns i den sydvästra delen.

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Måndag - fredag

09:00-15:00