Church stables in Nordingrå
Church stables in Nordingrå
Church stables in Nordingrå
Church stables in Nordingrå

Kyrkstallarna i Nordingrå

Efter gamla vägen ner mot Vågsfjärden står idag 12 kyrkstallar.

}More informationMer information

Beskrivning

Man tror att det ursprungligen stod 60–70 stallar här. De användes förr av de kyrkbesökare som åkte till kyrkan med häst. Många hade lång väg att åka och vid kyla och dåligt väder behövde hästarna komma in under tak. Vintervägen gick förr över Vågsfjärden och landade här. Antingen hade en gård sitt eget stall eller så delade man med andra.

På 1920- och 30-talen började hästarna konkurreras ut av bilarna och stallarna användes mer och mer som godsmagasin. Med tiden kom de ur bruk och började förfalla. På initiativ av kyrkorådet rustades dock 12 stallar upp i början av 1980-talet. I det stall som visas för allmänheten finns plats för 4 hästar.