Landsarkivet

Landsarkivet

Landsarkivet i Härnösand är till ytan Sveriges största landsarkiv och är en avdelning inom myndigheten Riksarkivet. Landsarkivet förvarar huvudsakligen statligt arkivmaterial från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Gävleborgs län.

}More informationMer information

Öppettider : Se hemsida för öppettider!

Beskrivning

Det är arkiv från bl.a. från länsstyrelser, skattemyndigheter och tingsrätter med föregångare, skolor, domkapitel, kyrkoarkiv, polis, tull, lots och andra statliga verk. Det finns även arkiv som rör privatpersoner, organisationer och företag.

Landsarkivet förvarar också inskrivningsmyndigheternas arkiv (IM-arkiv) från hela landet. De innehåller handlingar som rör fastigheter, t.ex. lagfarter, inteckningar och servitut. Det är handlingar främst från tiden 1933 och fram till och med 31/5 2008.

I landsarkivets uppdrag ingår att utöva tillsyn, bevara och vårda, tillhandahålla och tillgängliggöra detta material.

Större delen av arkivbeståndet sträcker sig från 1600-talet fram till nutid. Den totala mängden arkivhandlingar på landsarkivet uppgår till ca 9 mil. Landsarkivet tar emot drygt 45 000 förfrågningar per år. De flesta frågor rör fastigheter, folkbokföring, bouppteckningar, uppgifter om inkomst- och fastighetstaxering samt uppgifter från länsstyrelsernas bilregister.

Vill man besöka oss på plats finns vi i Härnösand på Rosenbäcksallén och på Arkivcentrum Nord. På webbsidan finns vägbeskrivningar och information om öppettider.