CBIS 4759988
CBIS 4759988
Reservatet är beläget uppe på Lidberget på 280-340 meters höjd över havet.
Områdets centrala delar domineras av drygt hundraårig granskog med ett stort inslag av gamla senvuxna granar. Lidberget är skyddat för den rika förekomsten av det sällsynta laven långskägg. Lidberget är ett tydligt "kalottberg" där den högsta kustlinjen, det vill säga den högsta nivå som havets strandlinje nådde under den senaste istiden, ligger nära toppen, men där själva toppen har undgått att svallas av havets vågor. Så gott som hela reservatet är beläget på kalotten ovan högsta kustlinjen. Ligger granne med Godgrubbergets naturreservat.

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Måndag - fredag

09:00-15:00