Kvarteret Östanbäcken
Kvarteret Östanbäcken
CBIS 6706966
CBIS 6706967
CBIS 6706968
Östanbäcken är en av Härnösands äldsta stadsdelar, mestadels bebyggd med trähus från 1700- och 1800-talet. Östanbäcken har varit nära att rivas, men rivningen stoppades och idag är stadsdelen byggnadsminnesmärkt.
De allra äldsta husen kan dateras byggda efter 1721, då en brand härjade i stadsdelen, medan en del byggnader är byggda i sten och betong och bara några tiotals år gamla.

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Måndag - fredag

10:00-16:00