CBIS 274954
CBIS 274954

Östanbäcken är en av Härnösands äldsta stadsdelar, mestadels bebyggd med trähus från 1700- och 1800-talen. Östanbäcken har varit nära att rivas, men rivningen stoppades och idag är stadsdelen byggnadsminnesmärkt.

De allra äldsta husen kan dateras byggda efter 1721, då en brand härjade i stadsdelen, medan en del byggnader är byggda i sten och betong och bara några tiotals år gamla.