CBIS 5004359
CBIS 5004359
CBIS 274310
CBIS 5004360
CBIS 5004362

Paddla kanot i Röån. Junsele

Röån är ett av länets bästa kanotvatten med paddling längs sjö och å. Ån är fri från besvärliga hinder och rinner genom vildmarksnatur med ett rikt växt- och djurliv. Röån räknas som det tätaste bäverområdet i länet.Kanoter kan bokas och avhämtas från Junsele varje dag mellan 9.00-20.00. under sommaren.

Fantastisk Naturupplevelse.
Röån i Junsele är ett av länets bästa kanotvatten med en längd av dryga två mil med bara ett par meters fallhöjd. Ån är oreglerad och fri från besvärliga hinder och rinner genom underbar vildmarksnatur med ett rikt växt- och djurliv.

Bäverland.
Röån räknas som det tätaste bäverområdet i länet och chansen är stor att du får se både bävrar och "skogens konung" i sin naturliga miljö när du glider fram genom stillheten.

Startplatser:
Landsvägsbron över Röån, väg 980 mot Backe, ca 7 km från Junsele Centrum. Ca 21 km och en tid på mellan 4 och 6 timmar exkl raster och beroende på ork.

För en lite längre tur: Båthamn, Betarsjön. Ca 2 km från Junsele centrum. Ca 25 km.
För en lite kortare tur: Landsvägsbron över Röån strax väster om Tågsjöberg.

Rastplatser/etapper
Gammbodarna: ca 1 tim från start Landsvägsbron. Upptag vid bro över ån. Kort promenad upp till vindskydd och grillplats. Här hittar du även ett dass. Gräsytor för den som vill tälta.
Flärken: ca 1,5-2 timmar från Gammbodarna. Här hittar du är en fin rast- och övernattningsplats med möjlighet till fiske.
Tågsjöbergsbron: ca 1 timme från Flärken. Upptag vid bron. Vindskydd

Välkommen i mål!
Leden slutar vid upptag i Röån. ca 1 timme från Tågsjöbersbron. Var vaksam så att du inte paddlar förbi upptaget då det blir strömt nedströms.

Bokning och information, telefon: +46(0)70-69 86 062

Egenskaper

  • Föreslagen längd: mer än 3 timmar