CBIS 5073730
CBIS 5073730
CBIS 894734
CBIS 1291468
CBIS 3018387
CBIS 3018388

Rotsidan är en 4 km lång kuststräcka med vackert slipade och plana diabashällar, inramade av vindpinade kusttallar och dvärgvuxna granar.

Området är lättillgängligt och passar både för dig som vill sola och ta det lugnt och för dig som är ute efter en vacker naturupplevelse. Rotsidans vidsträckta klippor är ett populärt utflyktsmål. Här kan man ligga på de varma klipporna soliga sommardagar, vandra längs kuststräckan eller ta ett dopp i havet.

I naturreservatet går det en bred stig, delvis hårdgjord och delvis spångad. I anslutning till parkering finns torrdass, det finns även ett dass anpassat för rörelsehindrade i närheten av stranden.

Vid parkeringen hittar du information om Rotsidan.