CBIS 6633063
CBIS 6633063
CBIS 6633064
CBIS 6633065
De renodlade elementen stenstrand, hav och skog återfinns i vindskyddets rena design bestående av stora element av kärnfuru.
Location: Rödhällorna, Lövvik
Co-ordinates: 62.8024167,18.1539728
Construction year: 2019

Den stora stenen vid stranden är utgångspunkten för vindskyddets design. Vindskyddets uttryck ska återspegla strandens karga storskaliga landskap bestående av stenar i olika storlekar som möter havet.
Vindskyddet är byggt så att det bildas sammanhållande linjer från tak till golv. Dessa linjer är i harmoni med stenarna och leder blicken ut mot havet. Bakom den stora stenen skapas det en naturligt skyddad plats, där du kan krypa in och skeda stenen.

Vindskyddet påminner om ett strandat skepp som reser sig ur marken och sträcker sig ut mot havet. Målet är att vindskyddet med hjälp av tidens tand ska smälta in mer och mer i landskapet. Tack vare sol och vind kommer virket efterhand få en naturligt grå nyans likt stenarna i dess omgivning. Vår förhoppning är att vindskyddets solida struktur under en lång tid kommer att skapa ett välkomnade skydd åt besökare i alla väder”.

Hej! Har du frågor?

Turistservice

Hej, har du någon fråga om Höga Kusten? Vi hjälper dig gärna!

Öppettider

Måndag - fredag

10:00-16:00