skog skuleskogen

Villkor

 

Användarvillkor

Allt material, texter och bilder, som publiceras inom hogakusten.com är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet, såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål, är förbjuden och förutsätter tillstånd av Höga Kusten Turism AB. Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbplats. Du får inte heller ta kopior och sprida dem.

 

Innehåll på den här sidan

Höga Kusten Turism AB kan inte ge garanti för att allt innehåll på sidan alltid är korrekt, även om vi naturligtvis strävar mot det. Höga Kusten Turism tar inget ansvar för eventuella fel och brister på sidan samt konsekvenser som dessa kan ha lett till. Höga Kusten Turism AB tar inget ansvar för innehållet på externa webbplatser som länkar till eller från www.hogakusten.com.

 

Sekretesspolicy för Höga Kusten Turism AB

 

Senast uppdaterad 2024-01-12

 

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med bokning/beställning på hogakusten.com kan vi även komma att behandla uppgifter som t.ex. önskemål om specialkost eller särskild information från dig om dina personliga behov eller övrigt inom ramen för kundförhållandet. Vid kontakt med oss via chatt/AI-bot loggas även din IP-adress. Vi kan också använda cookies och liknande teknologi för att samla in uppgifter när du besöker hogakusten.com, t.ex. för marknadsföringssyfte.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med bokning/beställning på hogakusten.com, per telefon, per e-post, via chatt, via personliga semesterplaneraren eller vid köp över disk hos oss. Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du har beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

När du besöker hogakusten.com placeras en cookie (cookies) som genereras från Google på din dator. För att hemsidan ska fungera optimalt för dig kräver den att du accepterar användningen av informationskapslar (cookies). De flesta webbläsare stödjer detta automatisk.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att t.ex. leverera den tjänst eller de tilläggstjänster som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration och kundvård.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar.

Genom att lämna uppgifter om ev. specialkost och personliga behov vid bokning/beställning samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den tjänst eller tilläggstjänst som du beställt.

Om du aktivt samtycker till att ta emot direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter användas för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från sådana meddelanden genom att klicka på länken ”Avanmälan”.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser samt riskhantering och statistik för att utveckla vårt utbud och vår service.

När du besöker hogakusten.com placeras cookies (kakor) som genereras från bl.a. Google på din dator. För att hemsidan ska fungera optimalt för dig kräver den att du accepterar användningen av informationskapslar (kakor). De flesta webbläsare stödjer detta automatisk. Informationskapslar är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller information om vad du gör och hur du använder webbsidan. Denna kapsel används av vår marknadsavdelning för att analysera var vår trafik kommer ifrån. Vi tar din säkerhet på största allvar och du kan vara säker på att vi behandlar dina data korrekt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan under rubriken ”Varför samlar vi in dina personuppgifter?”

Personuppgifter som lämnas i samband med kontakt med oss via e-post eller chatt sparas i 3 år.

Personuppgifter som lämnas i samband med bokning/beställning på hogakusten.com sparas i 3 år efter avresa.

Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av informationsmaterial sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget tills betalningen är klar.

Hur får du tillgång till dina personuppgifter?

Du har rätt att, utan kostnad, få en bekräftelse från oss på om vi behandlar dina personuppgifter och vilka de är. Vidare har du rätt att begära rättelse om någon uppgift är felaktig. Under vissa omständigheter kan du få personuppgifter raderade, till exempel om du inte givit samtycke eller återkallat ditt samtycke.

Vi ber dig kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter. Vi kommer att tillämpa affärsmässigt rimliga åtgärder för att besvara en förfrågan från dig inom 30 dagar från mottagandet. Om vi inte kan besvara din förfrågan inom 30 dagar från mottagandet kommer vi att meddela dig om anledningen till detta och när vi tror att vi kommer att kunna fullgöra din begäran.

Var behandlas dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje parter för de ändamål som beskrivs ovan. Orsaken till att vi delar uppgift med tredje part är att vi har systemleverantörer som biträder oss med system, register eller lagringsplats. I dessa fall finns separata avtal för detta. Dessa systemleverantörer kan exempelvis arbeta med att fullgöra din beställning, hantera dina betalningsuppgifter och utföra våra supporttjänster. För undvikande av missförstånd, vi kommer inte dela personuppgifter med tredje part på ett sätt som möjliggör för sådana tredje parter att använda personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål i relation till dig såsom privatperson, endast till dig i egenskap av relationen som kund eller intressent hos Höga Kusten Turism AB. Vi vidtar alla rimliga nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dem.

Vi kan, med samma skäl som tidigare nämnt, komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES, men vi kommer även i sådant fall säkerställa att överföringen är laglig och säker.

Ansvar

Höga Kusten Turism AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Dataintrång

Vid stöld, dataintrång och/eller inbrott i datakänsliga utrymmen meddelas Dataskyddsinspektionen.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill få ut registerutdrag, återkalla samtycke, motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål m.m. är du välkommen att kontakta oss via e-post info@hogakusten.com.