Ögeltjärnsberget

Ögeltjärnsberget

Hänförande utsikt över skärgården strax utanför Örnsköldsvik. Ett välbesökt och tätortsnära naturreservat som du når från Gullvik.

Längd: Längd: 1,2 km
Tidsåtgång: Tidsåtgång: 2-3 timmar
Svårighetsgrad: Svårighetsgrad: Medel
Startplats Startplats : Gullviks havsbad

}More informationMer information

  • A till B

Föreslagen besökslängd Upp till 3 timmar

  • Gratis parkering

Vägbeskrivning : Ögeltjärnsberget ligger i Ögeltjärns naturreservat. Det ligger i närheten av Gullviks havsbad söder om Örnsköldsvik. Parkering sker lämpligast vid Gullviks havsbad och sträckan därifrån till toppen av Ögeltjärnsberget är ca 1,2 km.

Beskrivning

Ögeltjärns naturreservat ligger söder om Gullviks havsbad cirka 14 km utanför Örnsköldsvik. Från E4-rondellen vid södra infarten till Örnsköldsvik kan du följa vägskyltningen till Gullviks havsbad. Parkeringsmöjligheter finns vid Gullviks Havsbad. Sträckan upp till Ögeltjärn är mycket lättgången medan stigen till toppen kräver lite mera ansträgning men är väl värt mödan. Från campingen till toppen av berget är det ungefär 2 km.

I Ögeltjörns naturreservat finns förutom berget också en liten intressant tjärn som avvattnas ner genom en fuktig blöt sumpskog med kalkgynnad flora. Sju olika orkidéearter finns här bland annat den späda skogsfrun (Epipogium aphyllum).
Ögeltjärn är ett kommunalt naturreservat på 74 hektar och bildades 1994. Det sköts av Kultur- och fritids-kontoret Örnsköldsviks kommun. Ändamålet är att bevara ett kustnära skogs- och hällmarkslandskap i orört skick där växtligheten och djurlivet får utvecklas fritt, och att bevara en skyddsvärd sumpskog med speciell hänsyn tagen till botaniska värden samt att säkerställa ett lättillgängligt tätortsnära friluftsområde för rekreation och friluftsliv. Kom ihåg!
att du är välkommen till fots men att du ej får framföra motordrivet fordon.
att du är varsam om vegetationen och inte fäller eller skadar levande eller döda träd och buskar samt att ej plocka eller gräva upp örter, gräs mossor och lavar.
att elda bara på därför anvisade platser vid vindskydden.
att hålla hunden kopplad och ej störa djurlivet.

Läs mer och se karta här