Tjej grillar vid öppen eld

Allemansrätten - unikt för Sverige

 

I Sverige har vi något som är alldeles unikt - Allemansrätten. Tack vare Allemansrätten kan du röra dig fritt i naturen, sätta upp ditt tält, tända en brasa och ta del av bär och svamp i det stora skogsskafferiet. Naturen är en tillgång för alla att upptäcka och njuta av, men det innebär också att själv ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

I år är det extra viktigt att tänka på Allemansrätten. Med fler besökare som hittar ut till olika naturområden får det till följd att belastning på servicefunktioner i dessa områden ökar rejält. Därför är det viktigt att du som besökare tänker på att lämna platsen i bättre och renare skick än när du kom dit.

Information om allemansrätten

Eldning

Kring lägerelden finner vi trygghet, värme och gemenskap. Här kan vi tillaga vår mat, värma oss vid kalla kvällar och umgås tillsammans ute i naturen. Men för att vi ska kunna njuta av denna upplevelse tillsammans krävs också att vi tar hand om naturen för att inte skada mark, växt och djurliv.

Var kan jag tända min lägereld?

Välj i första hand en plats där det redan finns iordningställda eldstäder. Elda aldrig på klippor – berget kan spricka av värme och elda aldrig om det finns risk för brand. I nationalparker och naturreservat gäller oftast särskilda regler.

Hur släcker jag elden?

För att inte riskera att elden sprider sig i efterhand behöver du vara noggrann med att den är ordentligt släckt när du lämnar eldplatsen. Förbered gärna din släckning med hink och vatten.

Vilket bränsle kan jag använda mig av?

Medta ved som du kan använda till bränsle. I en del stugor och vindskydd i Höga Kusten finns ved redan utkört som du kan använda. Det går också bra att plocka lösa grenar och kvistar från marken, men bryt inte från träd och buskar.

Eldningsförbud

Om det är brandrisk utfärdar Räddningstjänsten eldningsförbud och kommunerna informerar om det på sina webbplatser. Vi på Höga Kusten Turistservice går ut med information på vår webbsida och våra sociala medier om eldningsförbud skulle uppstå.

Kom ihåg:
 • Välj en plats där elden inte riskerar att sprida sig
 • Elda helst i eldstäder
 • Elda aldrig på klippor
 • I nationalparker och naturreservat gäller ofta särskilda regler
 • Bryt aldrig grenar från växande träd eller buskar
 • Kolla upp så att det inte råder eldningsförbud

Tältning

Här har du möjlighet att hitta din egen campingyta i vackra naturområden, men det finns en del saker du bör tänka på innan du bestämmer din tältplats.

 • Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering.
 • Om ni är många som ska tälta eller om du är nära en bostad behöver du be markägaren om lov.
 • Ta reda på vad som gäller i nationalparker eller naturreservat.

Växter, bär och svamp

I skogen hittar vi ett välfyllt skafferi av vilda växter, bär och svamp – något som kryddar utomhusmatlagningen lite extra! Du får plocka vilda växter, bär och svampar men håll koll på vilka arter som är fridlysta där du är. Läs mer om fridlysta växter på naturvårdsverket.se.

Vad får jag plocka?

Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa växter och svampar är dock så sällsynta att de är fridlysta och får inte plockas.

Vad får jag inte plocka?

Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd och buskar. Du får inte heller fälla träd och buskar.

Nötter

Hasselnötter och andra nötter omfattas inte av allemansrätten och får inte plockas, till skillnad från bär och svamp.

Svamp

Du får plocka de flesta sorters svampar förutom tryffel och fridlysta svampar. Däremot finns det flera giftiga svampar i Sverige så du måste vara uppmärksam.

Kom ihåg:
 • Plocka aldrig fridlysta växter och svampar.
 • Ta aldrig något från växande träd eller buskar förutom bär och frukt.
 • Ta aldrig något från odlingar eller från någons tomt.
 • Ta aldrig hem fällda träd eller buskar.

Skuleskogens nationalpark

Skuleskogens nationalpark är en unik plats i världsarvet Höga Kusten. Här hittar du en av kustlandets få återstående storskogar, rödaktiga klipporna av Nordingrågranit och barrskogen i gränslandet mellan syd och nord - som är typiskt för nationalparken. Skuleskogen ska kunna besökas, upplevas och avnjutas av alla – både nu och i framtiden. Därför är det viktigt att du är väl medveten om de särskilda föreskrifter som finns för dig som besöker nationalparken.

 • Du får endast göra upp eld på särskilt anvisade platser under tiden 1 maj - 30 september. Du får bara elda med medförd eller tillhandahållen ved.
 • Du får endast tälta på särskilt anvisade platser och maximalt tre nätter på samma plats under tiden 1 maj - 30 september. Tältning fler än tre nätter på samma plats kräver tillstånd av länsstyrelsen.
 • Du får inte framföra motordrivet fordon. Snöskoter får dock framföras på havsisen inom nationalparken för passage av det aktuella kustavsnittet samt fram till fiskeplats på havsisen.
 • Du får inte förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Du får inte fiska i sjöar, tjärnar och vattendrag.
 • Du får inte klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Du får medföra hund om den är kopplad.
 • Du får inte cykla i nationalparken, men undantag gäller kuststigen mellan Entré Syd och Entré Nord.
 • Du får inte gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar.
 • Du får inte fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.

Fullständiga föreskrifter finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Här hittar du en karta över Nationalparken med anvisade tältplatser och raststugor.

Här hittar du nyheter om Skuleskogens nationalpark.

 

MER OM ALLEMANSRÄTTEN

Du kan läsa mer om Allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.

slåttdalsberget

Personlig semesterplanering

Vår turistservice finns här för dig. Vi hjälper dig att hitta guldkornen i Höga Kusten!

Läs mer
turistservice höga kusten

Kontakta Turistservice

Behöver du hjälp inför, under eller efter ditt besök i Höga Kusten? Turistservice finns här för