Skeppsmalens kapell
Liten gård skänkt av Högbergsstiftelsen.

Skeppsmalens kapell

}More informationMehr Informationen