Skeppsmalens kapell
Liten gård skänkt av Högbergsstiftelsen.

}More informationMehr Informationen