Sollefteå kyrka med klockstapel

}More informationMehr Informationen