G:\KL\Stöd och service\Administrativ enhet\Kom in –  Kundtjänst\Turism\Bilder\Se & Göra\Konst, konsthallar och hantverk\Birgitta Nenzén\Aqua Vitrum- ny 2015.jpg
G:\KL\Stöd och service\Administrativ enhet\Kom in –  Kundtjänst\Turism\Bilder\Se & Göra\Konst, konsthallar och hantverk\Birgitta Nenzén\Aqua Vitrum- ny 2015.jpg
G:\KL\Stöd och service\Administrativ enhet\Kom in –  Kundtjänst\Turism\Bilder\Se & Göra\Konst, konsthallar och hantverk\Birgitta Nenzén\Fält 3-ny bild 2015.jpg
Birgitta shows as usual paintings and work in progress and graphics.
Art exhibition during summer.

Hi! Need some help?

Visitor service

Hi, do you have any questions? We're here to help you!

Opening hours

Every day

9:00-17:00